• sk
  • ro
  • pt-pt
  • it
  • en
  • el

Pokyny aplikácie bulldog

Učiteľ/tréner, aby mohol používať aplikáciu BULLDOG, musí vytvoriť novú hru pomocou hlavného panela aplikácie.

NA HLAVNOM PANELI

Hlavný panel sa nachádza na adrese: https://bulldog-admin.netlify.app/

Pri prvom použití aplikácie sa musíte zaregistrovať.

Dostanete overovací e-mail s heslom, ktoré použijete pri prvom pripojení. (pozrite si aj nevyžiadanú poštu)

Potom prejdete na NOVÁ HRA Pomenujete hru, ktorú vytvoríte.

Ak stlačíte HRÁČI, potom sa objavia všetci, ktorí odoslali svoje skóre. Na začiatku je zoznam prázdny.

Získate ID hry, ktoré sa nachádza v hornej časti zoznamu a rozošlete ho hráčom.

Môžete vytvoriť toľko hier, koľko chcete bez obmedzení.

V APLIKÁCII

Hneď ako hráči dokončia časť 1 alebo 3, použijú ID hry a svoje používateľské meno, aby mohli odoslať svoje skóre.

Odpovede, ID hry a používateľské meno (ak ich používateľ odoslal) sú uložené počas celého trvania hry.

Ak používateľ stlačí HRAŤ NOVÚ HRU, potom sa z hry vymažú všetky spomínané údaje.

Aplikácia BULLDOG zaisťuje, že do infraštruktúry pre študentov sa neuložia žiadne osobné údaje. Jediným osobným údajom, ktorý bude systém uchovávať, je e-mail učiteľa/trénera, ktorý je potrebný na účely overenia.

Aplikácia BULLDOG spĺňa požiadavky súčasného právneho rámca týkajúce sa spracovania údajov a je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).