• sk
  • ro
  • pt-pt
  • it
  • en
  • el

Ciele

Cieľom aplikácie BULLDOG je identifikovať:


a) mladých športovcov zraniteľných voči šikanovaniu a obete šikanovania, ktoré skryte trpia, mladých športovcov s predispozíciou k agresívnemu správaniu a športovcov, ktorí môžu fungovať ako vzory v rolových hrách.

Cieľom aplikácie BULLDOG je:
b) vzdelávať mladých športovcov, rodičov a trénerov a organizovať rolové hry proti šikanovaniu na športoviskách,
c) podporovať účasť obetí šikanovania v tímových športoch,
d) zvýšiť povedomie o všetkých typoch netolerantného správania v športe, a
f) uľahčiť online komunikáciu obetí šikanovania s trénermi a odborníkmi.  

 

CIEĽOVÉ SKUPINY

a) mladí dospievajúci športovci (9 – 13 rokov),
b) ich rodičia,
c) tréneri, učitelia telesnej výchovy atď.,
d) športové federácie, športové zväzy, školské a univerzitné tímy z RO, EL, IT, IE, PT, SK a z celej Európy.

CIEĽOVÉ ŠPORTY: Futbal a iné kolektívne športy.