• sk
  • ro
  • pt-pt
  • it
  • en
  • el

Utilizarea aplicației BULLDOG

Profesorul/antrenorul, pentru a utiliza aplicația BULLDOG, trebuie să creeze un joc nou folosind tabloul de bord al aplicației (DASHBOARD).

DASHBOARD

Tabloul de bord se află la: https://bulldog-admin.netlify.app

Înainte de a utiliza aplicația, trebuie să vă înregistrați.

Veți primi un e-mail de verificare cu parola pe care o veți folosi la prima conectare. (Verificați și la secțiunea mesajelor SPAM!)

Apoi, selectați din meniu NEW GAME.

Denumiți jocul nou creat (se poate alege numele grupei/echipei de sportivi). Dacă selectați JUCĂTORI (PLAYERS), va fi afișat tabelul cu punctajele obținute de toți cei care au trimis online răspunsurile la întrebările din aplicația mobilă. La început, lista este goală.

Se afișează sus codul jocului pe care îl veți distribui jucătorilor.

Puteți crea oricâte jocuri doriți.

În aplicația mobilă

De îndată ce jucătorii finalizează partea întâi sau a treia din aplicație, folosesc codul jocului și un nume de utilizator la alegere pentru trimiterea online a rezultatelor.

Răspunsurile, codul jocului și numele de utilizator ales (dacă au fost trimise online) sunt stocate în aplicația mobilă pe toată durata jocului.

Dacă utilizatorul selectează JOC NOU, toate datele de mai sus sunt șterse din aplicația mobilă.

Aplicația BULLDOG nu salvează date personale ale copiilor. Singurele date personale pe care sistemul le va păstra pe platforma online sunt adresele de e-mail ale profesorilor/antrenorilor care sunt necesare pentru autentificare.

Aplicația BULLDOG respectă cerințele cadrului legal actual în privința prelucrării datelor și ale Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).