• sk
  • ro
  • pt-pt
  • it
  • en
  • el

Intelektuálne výstupy

a) 6 APLIKÁCIÍ pre mobily a tablety so systémom Android a iOS v šiestich jazykových verziách (EN, RO, IT, EL, PT, SK),
ktoré obsahujú:


i)   hodnotiaci test (testuje pocity používateľa voči šikanovaniu/schopnosť reagovať/sebadôveru)
ii)  vzdelávaciu hru (vzdeláva používateľa, informuje o možnostiach obrany)
iii) hra na hodnotenie (vyhodnotenie získaných vedomostí)


b) WEBOVÁ STRÁNKA zahŕňajúca propagačnú časť a e-moduly zapracované do platformy Moodle pre učiteľov/trénerov a rodičov
c) PEDAGOGICKÉ MATERIÁLY pre druhú časť BULLDOG (BULLDOG NA ŠPORTOVISKÁCH) vrátane:

a) pokyny pre trénerov/učiteľov,
b) pedagogický materiál, ktorý sa má použiť počas aktivít proti šikanovaniu:

i) brainstormingové herné otázky
ii) scenáre na riešenie problémov
iii) karty s príbehmi
iv) informačné karty podľa príslušnej vekovej skupiny, ktoré sa majú používať pri aktivitách proti šikanovaniu.